सारे शिकुया, पुढे जाऊया...सर्व शिक्षा अभियान, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद     उजव्या बाजूला login च्या वर UDISE व AADHAR साठी क्लीक करा

सर्व शिक्षा अभियान, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद

  सरकारी माहिती
  सर्व शिक्षा अभियान
  शिक्षण विभाग
  एन.आय.ई.पी.ए.
  ब. जागतीक माहिती
  अं. शिक्षण योजना संस्था
  यु.नेसको
  युनिसेफ
  प्रशिक्षण आणि ज्ञान
  शि. प्र. राष्ट्रिय संस्था
  आँनलाईल विद्या
  शिक्षकांचे फोरम
  मूलभूत शिक्षण
  युनीसेफ
  भारत विकास द्वार
  जागतीक बँक
  जागतीक संस्था
  अँक्शन एड ईंडीया
  आगा खान फाऊंडेशन
  केअर ईंडीया
  जागतीक बातम्या
  मुलांचा बचाव
  गोल ईरलँड
  सेन्स जागतीक

 

 
Login to access the data
* Required Data
Login :
Password :
 
 


मुख्य पान | आमच्याबद्दल | विभाग व् योजना | मदतनीस | संपर्क | फोटो गॅलरी | RTE Self Declaration | U-DISE & Aadhar
Copyright @ 2011 SSA, Aurangabad. All Rights Reserved. Designed & Developed by Zeal Tech Services